Thursday, January 3, 2019

గాలింపు(పద్యాలు )

శీర్షిక: గాలింపు

పూల పరిమళాల నాస్వాదించు చాలు
శాఖా భేదాలను శోధించకు

మధురజలాలు స్వీకరించు చాలు
నదులలోతులు వెతికుచూడకు

చల్లని నీడను స్వస్తత బొందు చాలు
తరువుల యంతరువు లెంచకు

మనిషి మనిషిగ భావించు చాలు
కూకటి వేళ్లు పరికింపకు !

No comments: