Thursday, January 2, 2020

ఎడబాటు


చెలీ!
ఎడబాటు వేదిస్తుందనీ
చెలగి కన్నీరు కార్చకు!
మన ఈ ప్రేమాయాణంలో
నీకు నేనెంత దూరమో
నాకు నువ్వంతే దూరం
కాని చిన్న తేడా
ఎడబాటుకు ఏడ్చియేడ్చి
గుండెబరువు దించేసుకు
కుదుటపడుతావు నీవు!
ఎడబాటును అణచివేస్తూ
ఏడుపంత దిగమింగి
బరువెక్కిన గుండెతో
బతుకీడుస్తాను నేను!

ఆవేదనతో అవిసిన
గుండెనుసైతం గుడిచేసి
బండబారిన శిలపై
నీరూపసౌందర్యం నెరపి
నిన్నే ఆరాధిస్తా చెలీ!

No comments: