Monday, November 4, 2019

వేంకటేశ స్తవం


ఏడుకొండల వాడ ఓ వెంకటేశా
మూడునామాల వాడ ఓ శ్రీనివాసా
బహుదూరం పయనించి నిన్నుచేర వచ్చాము
నీచూపు మాపైనీ ప్రసరించవేమీ

అలవేలు మంగమ్మ యలకదీర్చుటే గాదు
పద్మావతి యొసగినట్టి
పలుకుదీర్చుటే గాదు
ఇష్టసతులనే గాదు
ఇలభక్తుల పాలించి
ఆదరించి బ్రోవుమయా ఓ శ్రీనివాసా   ॥ఏడుకొండల వాడ॥

లక్ష్మీశుడవై నీవు లాలసంగ దిరిగేవు
క్షీరసాగరములోనా ఖులాసాగ గడిపేవు
చీకుచింతలేకుండా శేషశాయి వైయుండక
మాచింతలు బాపరావ ఓ శ్రీనివాసా   ॥ఏడుకొండల వాడ॥

ఎత్తయిన కొండపైన  విలాసంగ నీవుంటివి
మలయమారుతములు గూర్చ
గమ్మత్తుగ నీవుంటివి
ఒడలసలే కందకుండ
ఒచ్చోరకు నిలిచిపోక
బడలిక దరిజేరకుండ పథము గూర్చవా శ్రీనివాసా  
॥ఏడుకొండల వాడ॥

గరువాహనుడవయ్యి గాలిలోన దిరిగేవు
ఆకాశపు మేడలలో హాయిగా ఒరిగేవు
నీదరిజేరుటలోన
నీరసించి కులబడితిని
మాపదముల మహిమనీయి ఓ శ్రీనివాసా

నీమహిమలు ఈ కనులతో గాంచలేని  దుర్బలులం
నీరూపును జూసినంత
నిలువలేని దరిద్రులం
మాబోటి భక్తులపై
 మమకారం చూపించి
నీఛాయను నిలువనీవ ఓ శ్రీనివాసా      ॥ఏడుకొండల వాడ॥

No comments: