Thursday, October 31, 2019

గజల్ - వేంకటేశ స్తవంఏడుకొండల వాడ ఓ వెంకటేశా
మూడునామాల వాడ ఓ శ్రీనివాసా

అలవేలు మంగమ్మ యలకదీర్చుటే గాదు
ఆదరించి బ్రోవుమయా ఓ శ్రీనివాసా

చీకుచింతలేకుండా శేషశాయి వైనదేవ
మాచింతలు బాపరావ ఓ శ్రీనివాసా

ఎత్తయిన కొండపైన గమ్మత్తుగ నీవుంటివి
బడలిక దరిజేరకుండ పథము గూర్చు ఓశ్రీనివాసా

గరువాహనుడవై గాలిలోన దిరిగేవు
మాపదముల మహిమనీయి ఓ శ్రీనివాసా

నీమహిమలు ఈ కనులతో గాంచలేని  దుర్బలులం
నీఛాయను నిలువనీవ ఓ శ్రీనివాసా

నీపదముల కీర్తించెడు భక్త 'శేఖరు' లనుగని
కైవల్యపదము నొసగు ఓ శ్రీనివాసా

No comments: