Saturday, July 20, 2019

విరహవేదన (గజల్)నా కన్నులలో చీకట్లను కరిగించగ రావేమీ
నా చూపులలో దీపాలను వెలిగించగ రావేమీ!

ఆషాడపు విరహాగ్ని అణువణువూ కాల్చుతున్న
శ్రావణాభ్రమై ప్రేమను కురిపించగ రావేమీ!

నీవు నడచు దారిలోన గులాబినై నిలుచున్నా
నా తనువున పరిమళమ్ము విరియించగ రావేమీ!

అదిరిపడే పెదవులతో నీ పేరే జపిస్తున్న
అదును చూసి మధువులనూ సేవించగ రావేమీ!

నీ తలపుల మునకలలో నామది పరితపిస్తున్న
చెంత చేరి చెలి ఒడిలో శయనించగ రావేమీ!

సరసపు సంగీత ఝరుల రాగాలను ’కవి శేఖర’
తను వీణియ తంత్రులలో పలికించగ రావేమీ!
No comments: