Saturday, May 12, 2018

అమరతరువు అమ్మ

మాటల కందని మధురభావం
కవితల కందని కమ్మనిరూపం
సంగీత సాహిత్యాలు సరితూచని సమరస భావం!

నిశీథిలో ఉషోదయం
ఆప్యాయతానురాగాల అసలురూపం
ఆత్మీయతకు ఆలవాలం
ప్రేమానురాగపు లతామూలం
అల్లుకున్న పొదరింటి సుమసౌరభాలను
అందరాకిఅందించే
నిస్వార్థపు నిజరూపం అమ్మ!

శాఖోపశాఖలైవిస్తరించిన బందాలకు ఆలంభనై
పుంఖానుపుంఖాలై విరిసిన
అపురూప భావాల సారథియై
తరతరాల అనుబంధాల వారధియై
ఊడలను వేళ్లుగ విస్తరించి
ఉర్విజనుల ఊరట నందించే
ఊడలమర్రి అమ్మ!

మానవజాతి కంత మమతానురాగాల
మలయమారుతాలందించే
ఫలపుష్ప శోభిత
పంచామరతరుల మేళవింపు అమ్మ !

No comments: