Wednesday, May 2, 2007

పద్యాలు

ఆ:వె: తెలుగు శాఖయనెడి దివ్య మందిరమున అష్టదిగ్గజములె మాగురువులు 
నాటిరాయల సభ నేటికితలపించి
వెలుగు జిమ్ముచుండె వీడుకోలు

 తే: దిగులు పడటమే వీరుడు ధీనుడయ్యి
నిలిచెదవు మున్ముందు నింగి నంటి 
నివురు గప్పిన గానదు నిప్పు రవ్వ 
 ప్రజ్వలించి పెన్మంటలు రాకపోవు