Wednesday, April 11, 2007

పడుచు పరువం!

వసంతం వచ్చి పిలిస్తె
ఏ కోకిల పాడకుండు!
సూర్యోదయం సొచ్చుకొస్తె
ఏ కమలం విరియకుండు!
పైర గాలి వీస్తుంటె
పరువం ఆడకుండు!
ముద్దు మల్లె వికసిస్తె
ఏ మధుపం ఊరుకుండు!
నా హృదయాంతరాలలో
నిలిచిన నీవు
నీ హృదయద్వారం తెరిచి పిలిస్తె
రాకుండా వుండగలనా!
ఓ చెలీ? నీవే నాలోకమని
పాడకుండా వుండగలనా!

No comments: