Tuesday, December 31, 2019

నడిచే దేవుళ్లు

అవనిపై నడయాడే అపర దేవతారూపాలు
మన ఆశలుదీర్చే అమృతభాండాలు
చెమటను చమురుగజేసి సత్తువంత వత్తిజేసి
మన బతుకున వెలుగునింప  కరిగిపోవు దీపాలు
వారిఆశల నణుచుకొని వారసుల భవితను కలగంటారు
నీ యెదుగుదలకు అట్టడుగున నిలిచి పునాదవుతారు
నీఓటమి తాలూకు వేదనకు బాసటవుతారు
నింగికెగసిన నిన్నుచూసి పొంగిపోతారు
భంగపాటును చూసివారు కుంగిపోతారు
జగతి నిన్ను ప్రశంసిస్తే హర్షిస్తారు
నీఉనికిని విమర్శిస్తే వర్షిస్తారు
రెక్కవిదిల్చి మనమెగిరిపోతే మదన పడుతారు
మళ్లీమళ్లీ త్యాగాలకు ఒడిగడుతారు!

రాజశేఖర్ పచ్చిమట్ల
31-12-19