Thursday, October 31, 2019

గజల్ - వలపుసమీరంం

వలపురాగ సమీరములు ప్రసరించవే నాహృదిలో
మరుమల్లెలు మకరందము కురిపించవే నాహృదిలో

పలకరింపు కానరాక మూగదైన  మనసుమీటి
సుస్వరాలగీతాలను పలికించవే నాహృదిలో

అనురాగపు జల్లులేక బీడువారు జీవితాన
నీచెలిమితో పసిడి సిరులు పండించవే నాహృదిలో

ఏబంధం దరిచేరక ఒంటరైన యీబతుకులో
నీరాకతో బంధాలను పూయించవే నాహృదిలో

నీతలపుల జాడలేక శిశిరమైన శేఖరు మది
నీపదముల వంతమును పూయించవే నాహృదిలో

No comments: