Thursday, April 25, 2019

దత్తపది

రాగము- యోగము - భోగము - త్యాగము పదాలతో పద్యంం
 రాగము గలజను లందరు
యోగము నొందెద రి యోరిమి తోడన్
భోగము ఘటించి నపిదప
త్యాగము జేసెడు సుజనులు ధన్యులె యగుదుర్
[4/25, 9:16 PM] రాజశేఖర్ పచ్చిమట్ల: రాగము తోడుత నేప్రజ
భోగము నొందుతు మరిమరి భువిజి క్కకనే
యోగము బాటల నేగుచు
త్యాగము నలవ ర్చుకొన్న ధన్యులు గారే

No comments: