Sunday, September 16, 2018

జీవనాటకం

వెలుగు చీకట్ల మేళవింపు లోకం
కష్ట సుఖాల కలబోత జీవితం
గిరగిరతిరిగే జీవనఛక్రం
స్థానాలు కావు పదిలం
నాలుగురోజుల నాటకం
ఏదీకాదు శాశ్వతం
నీ పాత్ర నీవుపోషించు
మురుపురాని
మరువలేని
మధుర జ్ఞాపకమై మిగిలిపో


No comments: