Thursday, May 24, 2018

మాట విలువ

మాట వలన పెరుగు మమతలు బంధాలు
మాట వలన మనకు చేటు గలుగు
మనషు లాచి తూచి మాటాడ వలయును
పచ్చిమట్లమాట పసిడిమూట

మాట మనిషి లోని మాలిన్య మునుతుంచు
మాట మనుషు లందు మమత బెంచు
మాట వలనె మనకు మర్యాధ ప్రాప్తించు
పచ్చిమట్లమాట పసిడిమూట

మాట మధుర మైన మంచి మిత్రుల నిచ్చు
మాట కఠిన మైన మనసు విరుచు
మాట శక్తి దెలిసి మసలుకున్నమేలు
పచ్చిమట్లమాట పసిడిమూట

మాటవలన మనిషి మాన్యుడయివెలుగు
మనిషి విలువ పెరుగు మాట వలన
మనిషి నుదుటి రాత మార్చేది మాటలే
పచ్చిమట్లమాట తసిడిమూట

Tuesday, May 22, 2018

సమస్యాపూరణం


సమస్య - నన్నయాదులు మెచ్చిరి నాకవితను


నాడు సంస్కృతాం ధ్రమ్ముల నలరినట్టి
కవిత పురంద్రి  సాంగత్య పువిము ఖతతొ
అచ్చ తెలుగుకు పట్టంబు గట్టి నట్టి
నన్నయాదులు మెచ్చిరి నాక వితను
నన్నయాదులు మెచ్చిరి నాదు కవిత

Saturday, May 12, 2018

అమరతరువు అమ్మ

మాటల కందని మధురభావం
కవితల కందని కమ్మనిరూపం
సంగీత సాహిత్యాలు సరితూచని సమరస భావం!

నిశీథిలో ఉషోదయం
ఆప్యాయతానురాగాల అసలురూపం
ఆత్మీయతకు ఆలవాలం
ప్రేమానురాగపు లతామూలం
అల్లుకున్న పొదరింటి సుమసౌరభాలను
అందరాకిఅందించే
నిస్వార్థపు నిజరూపం అమ్మ!

శాఖోపశాఖలైవిస్తరించిన బందాలకు ఆలంభనై
పుంఖానుపుంఖాలై విరిసిన
అపురూప భావాల సారథియై
తరతరాల అనుబంధాల వారధియై
ఊడలను వేళ్లుగ విస్తరించి
ఉర్విజనుల ఊరట నందించే
ఊడలమర్రి అమ్మ!

మానవజాతి కంత మమతానురాగాల
మలయమారుతాలందించే
ఫలపుష్ప శోభిత
పంచామరతరుల మేళవింపు అమ్మ !